PDF พิมพ์ อีเมล

ด้วยอาลัย “สวนบ้านแก้ว” ทรงอำลาชาวจันทบุรี

          สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับ ณ วังศุโขทัย เป็นการถาวรเนื่องด้วยพระประยูรญาติ และข้าราชการบริพารส่วนใหญ่ที่เฝ้าใกล้ชิดเป็นสตรี ไม่สามารถที่จะตามเสด็จพระราชดำเนินไปต่างจังหวัดได้โดยสะดวก ประกอบกับพระองค์ทรงมีพระชมมายุสูงขึ้น และพระพลานามัยไม่สมบูรณ์นัก ดังนั้น เมื่อรัฐบาลได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานที่ดินสวนบ้านแก้ว เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรี โดยทูลถวายเงินเพียง ๑๘ ล้านบาท ด้วยพระราชปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในการพระราชทานโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี จึงทรงเสียสละพระราชทานสวนบ้านแก้วแก่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ประชาชนจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นล้นพ้น ดังปรากฏในราชสดุดีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีหนึ่ง ดังนี้
          ขอเดชะฝ่าละอองพระบาท ความสุขราษฎร์ร่มเย็นเห็นกันอยู่
ด้วยเดชะบารมีที่เคยรู้ สถิตอยู่ในจิตนั้นอย่างมั่นคง
          วังสวนบ้านแก้วแนวป่าเวลานี้ สมบูรณ์แบบแบบที่ทรงประสงค์
เป็นสถานศึกษาค่าดำรง ศักดิ์สูงส่งสมพระทัยได้ประทาน
          มีตึกร้านบ้านช่องทุกห้องหับ ล้วนสำหรับนักศึกษามาสถาน
เป็นที่อยู่ถ้วนทั้งครูและคนงาน สมดังทรงอธิษฐานบำเพ็ญบุญ
          ขอเดชะฝ่าละอองพระบาท ด้วยอำนาจบารมีมีมาหนุน
กุศลกรรมนำพระองค์ทรงการุณย์ ขอพระคุณพ้นพิบัติอันตราย
          ขอเดชะอนุภาพพระไตรรัตน์ จงขจัดทุกข์โศกโรคทั้งหลาย
ขอพระองค์ทรงสราญพระวรกาย ความสบายผ่านพระทัยเพิ่มไมตรี
          ยี่สิบธันวาคมอุดมฤกษ์ วันพระราชสมภพเบ่งราศี
น้อมเศียรน้อมรำลึกคุณพระบารมี เป็นร่มเกล้าชาวจันทบุรีนิรันดร์เทอญ
   
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยครูจันทบุรี
 

แนะนำวีดีโอ

pic1 pic2 pic3
เสื่อจันทบูรณ์ สารคดีประชาธิปก แผ่นดินพระปกเกล้า
pic4 pic5 pic6
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 7
กลับสยาม
พระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ วังสวนบ้านแก้ว
เพื่อนบ้านเรา : กู้เงินสิกร; กู้ธนาคารธนชาติ; กู้เงินธนาคาร; เงินด่วนทันใจ; คนละครึ่งเฟส 4 ใช้ได้เมื่อไหร่; เงินกู้