“สวนไกลกังวล” พระราชฐานที่ทรงเปี่ยมสุข PDF พิมพ์ อีเมล

           พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดธรรมชาติแถบชายทะเลหัวหินเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เงียบสงบ ต้องกับพระราชอัธยาศัยแล้ว ชายทะเลหัวหินยังเป็นสถานที่ที่ทำให้พระองค์เกิดความสนิทสนมคุ้นเคย และมีพระราชหฤทัยผูกพันในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักชายทะเลหัวหิน และโปรดเกล้าฯ ให้ทั้งสองพระองค์โดยเสด็จพระราชดำเนินด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินชายทะเลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อดำเนินการก่อสร้างพระตำหนัก พระราชทานนามว่า “พระตำหนักเปี่ยมสุข” ภายในบริเวณที่ทรงเรียกว่า “สวนไกลกังวล” โดยโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรร กฤดากร ทรงเป็นสถาปนิก

           เนื่องด้วยสวนไกลกังวล และพระตำหนักเปี่ยมสุขนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นสมบัติส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ดังนั้น พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรร กฤดากร ได้ออกแบบเข็มและจี้ทองคำลงยา เพื่อพระราชทานแก่ผู้ร่วมการแสดงรีวิวในวันฉลองการขึ้นพระตำหนักเปี่ยมสุข ซึ่งหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรร กฤดากร ได้ออกแบบเป็นลายลำแสงพระอาทิตย์ส่องผ่านเมฆ อันเป็นความหมายของพระนามาภิไธย “รำไพพรรณี” และเป็นลายเดียวกับเหล็กหล่อพระทวารพระตำหนักเปี่ยมสุขด้วย

           พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ระหว่างที่ประทับ ณ วังไกลกังวล นั้น มีหลายประการ อาทิ การประชุมคณะอภิรัฐมนตรีและเสนาบดี การเสด็จทอดพระเนตรการสร้างถนนสายหัวหิน – ปากทวาร การเสด็จประพาสป่าทวาร การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

kai1
 

แนะนำวีดีโอ

pic1 pic2 pic3
เสื่อจันทบูรณ์ สารคดีประชาธิปก แผ่นดินพระปกเกล้า
pic4 pic5 pic6
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 7
กลับสยาม
พระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ วังสวนบ้านแก้ว
เพื่อนบ้านเรา : กู้เงินสิกร; กู้ธนาคารธนชาติ; กู้เงินก้อน้; กู้เงินธนาคาร; เงินด่วนทันใจ; ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกรุงไทย