วังศุโขทัย PDF พิมพ์ อีเมล

          หลังจากพิธีอภิเษกสมรส ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จประทับ ณ วังศุโขทัย ของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนศุโขทัยธรรมราชา ซึ่งแต่เดิมมีเพียงตำหนักไม้สองชั้นขนาดเล็ก หลังคามุงจากที่เสด็จไปประทับคลายพระอิริยาบถเป็นครั้งคราว ต่อมาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตำหนักขึ้นใหม่พระราชทานเป็นเรือนหอ หม่อมเจ้ารำไพพรรณี ได้ทรงรับพระราชภาระดูแลกิจการภายในตำหนัก และทรงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาภาษาอังกฤษ เวลาที่ทรงว่างก็โปรดจัดดอกไม้ กรองมาลัย และทรงกีฬา เช่น แบดมินตัน เทนนิส นอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ยังโปรดที่จะอ่านหนังสือต่าง ๆ ด้วย

           แม้ว่าตำหนักในวังศุโขทัยจะเป็นเพียงตึกสองชั้นขนาดเล็ก ๆ หลังหนึ่ง แต่ก็เป็นตำหนักและเป็นวังที่มีความหมายต่อหม่อมเจ้ารำไพพรรณี เป็นอย่างยิ่ง เพราะที่นี้เป็นเรือนหอของพระองค์เป็นบ้านที่ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขพร้อมกับพระราชสวามีมาเป็นเวลาช้านาน

sukothai1

 

แนะนำวีดีโอ

pic1 pic2 pic3
เสื่อจันทบูรณ์ สารคดีประชาธิปก แผ่นดินพระปกเกล้า
pic4 pic5 pic6
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 7
กลับสยาม
พระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ วังสวนบ้านแก้ว
เพื่อนบ้านเรา : กู้เงินสิกร; กู้ธนาคารธนชาติ; กู้เงินธนาคาร; เงินด่วนทันใจ; คนละครึ่งเฟส 4 ใช้ได้เมื่อไหร่; เงินกู้