วัยพระเยาว์ของ “ท่านหญิงนา” PDF พิมพ์ อีเมล
boby1

          สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ทรงมีพระนามเดิม คือ หม่อมเจ้ารำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๗ ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฎ์ (พระอนุชาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง) กับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภาพรรณี ทรงมีพระเชษฐาและพระอนุชาร่วมพระมารดา คือ

          1. หม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์
          2. หม่อมเจ้ารำไพพรรณี สวัสดิวัตน์
          3. หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์
          4. หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์
          5. หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัตน์

         เมื่อทรงพระเยาว์ มีพระนามที่เรียกขานกันภายในพระราชวงศ์ว่า “ท่านหญิงนา” เหตุที่เรียกเช่นนั้น มีที่มาของพระนามด้วยเป็นเด็กที่มีพระวรกายทรงอ้วนพี จึงถูกล้อว่าเป็นเต่า ดังนั้นเมื่อถูกถามว่า “อยากเป็นเต่าทอง” หรือ “เต่านา” ท่านหญิงองค์เล็กได้ตอบว่า “อยากเป็นเต่านา” จึงได้รับการเรียกขานพระนามว่า “ท่านหญิงนา” ตั้งแต่นั้นมา 


boby2
boby3

          เมื่อเจริญพระชันษาได้ ๒ ปี พระบิดาได้ทรงนำเข้าถวายตัวอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่พระตำหนักสวนสี่ฤดู ในพระราชวังดุสิต หม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี ทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์หนึ่งที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชทานความเอ็นดู ความห่วงใยอยู่เสมอ ทรงเอาพระทัยใส่อบรมอย่างใกล้ชิด เมื่อหม่อมเจ้า รำไพพรรณีมีพระชันษา ๖ ปี ก็ได้เสด็จเข้าทรงศึกษาในโรงเรียนราชินี ต่อมาเมื่อตามเสด็จฯ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถไปประทับที่วังพญาไท จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ลาออกจากโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ไกลที่ประทับเกินไป และโปรดเกล้าฯ ให้ครูจากโรงเรียนราชินีมาถวายพระอักษรที่พระตำหนัก เมื่อถึงเวลาสอบไล่จึงจะเสด็จไปสอบที่โรงเรียนราชินี ในระหว่างนี้ได้ทรงศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ และในเวลาต่อมาก็ได้ทรงศึกษาด้วยพระองค์เองจนทรงมีความรู้อย่างกว้างขวาง

          พุทธศักราช ๒๔๕๗ เมื่อหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี มีพระชันษา ๑๑ ปี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ทรงประกอบพิธีเกศากันต์ (โกนจุก) ตามโบราณราชประเพณี งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา ๒ วัน ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย มไหสูรย์พิมานในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเสร็จพิธีแล้วได้มีการฉลองสมโภชอย่างสมพระเกียรติ

 

แนะนำวีดีโอ

pic1 pic2 pic3
เสื่อจันทบูรณ์ สารคดีประชาธิปก แผ่นดินพระปกเกล้า
pic4 pic5 pic6
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 7
กลับสยาม
พระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ วังสวนบ้านแก้ว
เพื่อนบ้านเรา : กู้เงินสิกร; กู้ธนาคารธนชาติ; กู้เงินก้อน้; กู้เงินธนาคาร; เงินด่วนทันใจ; ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกรุงไทย